Mijn werk is mijn dagboek. Het gaat vrijwel altijd over de mens; zijn lichaam, ziel en geest; zijn denken, voelen en doen. Over de gebeurtenissen die hebben plaats gevonden in zijn leven. De dingen die mij verontrusten, verbazen of boos maken worden hierin geordend. Dit heeft vooral betrekking op het menselijk handelen. Ik maak objecten die vrij in de ruimte staan. Ze kunnen soms ook op het lichaam gedragen worden. Tevens maak ik gebruik van fotografie. Ik zie fotografie als een tekening. Het geeft iets weer van je denkbeeldige wereld.
 
Mijn werkwijze is tweezijdig. Enerzijds kan het werk ontstaan vanuit een concept waarbij het materiaal de drager van het thema is. Anderzijds kan het thema ontstaan vanuit het gebruikte materiaal. Het materiaal is vaak de drager van de boodschap.
Er zijn veel herkenbare elementen, maar deze hebben binnen een nieuwe context mogelijk een andere betekenis gekregen. Ik wil graag dat mensen over de dingen na gaan denken, en niet iets vanzelfsprekend aannemen. De werkelijkheid is niet altijd zoals wij die zien.
 
toelichtingCV